קהילת פודטק ישראל בשיתוף משרד הכלכלה שמחים להנגיש לכם ערכת מידע בנושא רגולציית פודטק. בהמשך למפגש השולחנות העגולים המוצלח שהתקיים במרץ 2020, עמלנו על 2 מדריכים פשוטים מבוססי אינפגרפיקה על מנת להנגיש המידע הרלוונטי לכל יזם ויזמית פודטק בתחום הרגולציה.

לחצו להורדת (1) רגולציה בתחום הפודטק ליזם המתחיל ו- (2) רגולציה בתחום הפודטק במדינות שונות